image 3 compressedimage 2 compressedimage 1 compressed1213186876panelne

Panelne Zavese


Panelne zavese su zavese izrađene od panela širine oko 60cm. To su zapravo klizni paneli koji se kreću levo desno. Izrađuju se u šinama od 3, 4 ili 5 kanala u kojima se može postaviti i više panela. Najčešće se panelima upravlja ručno, povlačenjem platna u stranu a može se upravljati i pomoću kanapa. Pogodne su za pokrivanje velikih površina. Osim za montažu na spoljnoj stolariji, mogu se koristiti za vizuelno pregrađivanje prostorija… Prilikom planiranja potrebno je voditi računa da prilikom skupljanja zavesa na jednu stranu skupljene zavese zauzimaju prostor širine jednog panela (ukoliko ima do 5 panela), širine 2 panela (ukoliko ima 6 – 10 panela), širine 3 panela (za zavese sa 11-15 panela). Predlog je da se prilikom planiranja vodi računa o tome da je najbojle da se platna slažu na zid pored otvora. 

Prodor svetlosti i toplote možete regulisati i izborom platna. U ponudi su platna koja propustaju više ili manje svetlosti. Blakout platna u potpunosti sprečavaju prodor svetlosti. A Screen platna su posebne strukture i dozvoljavaju prodor 95% svetlosti a sprečavaju prodor UV zraka, čime se sprečava grejanje prostorije i nameštaj i tepisi neće bledeti usled delovanja sunca. Osim toga u ponudi su jednobojna, šarena ili dezenirana platna. Sva platna su antistatička, antialergijska I jednostavna su za održavanje.

Panelne zavese mogu biti pogonjene ručno ili pomoću kanapa. Ručno pogonjene panele možete pomerati kako želite. Paneli koje pomerate pomoću kanapa vuku jedan drugi I mogu se pomerati sa leva na desno ili obratno tako što izađe prvi panel, on vuče drugi panel za sobom, drugi panel vuče treći I tako dalje


Copyright © 2024 Kipal Line. All rights reserved.