PVC Ulazna Vrata

PVC ulazna vrata mogu biti sa ispunom od:

 - ravnog panela

 - stakla

 - ukrasnog panela

 - kombinacija panela i stakla


PVC ulazna vrata proizvode se od petokomornog ili šestokomornog PVC profila Trocal nemačkog proizvođača, opremljenog WinkHaus okovom.


Predložene maksimalne dimenzije vrata Trocal 70A.5:

- jednokrilna Ulazna Vrata:
max širina: 120cm
max visina: 230cm


- dvokrilna ulazna vrata:
max širina: 180cm
max visina: 230cm

.
Copyright © 2019 Kipal Line. All rights reserved.